Over Ons

Kom meer te weten over de werkwijze en de visie van Rob Gorissen. Wij bieden gespecialiseerde thuisbegeleiding voor iedereen die zorg van ons wenst te ontvangen.

Historie

Na 10 jaar ervaring op te hebben gedaan bij verschillende hulpverleningsinstanties en zorg dragen voor eigen ouders constateerde Rob Gorissen dat er verbetering mogelijk is op het gebied van de zorg.

Met deze insteek is Rob Gorissen begonnen met het opzetten van een zorginstelling met als hoofdlijnen kwaliteit maar dit in combinatie met het bieden van warme zorg en meer menswaardig bestaan.

Missie / Visie

Warme zorg aanbieden, voor een menswaardig bestaan!

Hier verstaan wij onder dat elk mens, met of zonder beperkingen, respect en begrip verdient.  

De behoeften van cliënten staan voorop. Samen stellen wij duidelijke en haalbare doelen, waarbij wij de cliënten in hun waarde laten, zonder te oordelen.

Hoe benaderen wij een cliënt?

Wat voor ons belangrijk is in de benadering van de cliënt is menselijkheid. Wij zijn geïnteresseerd in de persoon. Samen met de cliënten gaan wij op zoek naar hun dromen en ambities. Ook zoeken wij uit op welke manier hun problematiek zorgt voor obstakels. 

Het doel is om cliënten een gelukkiger leven te kunnen geven, door naast hun te gaan staan en hulp aan te bieden bij het wegnemen van deze obstakels. 

Het Elektronisch Cliënten Dossier

Voor het maken van onze plannen, het registreren van huisbezoeken, voortgangsrapportages en verdere gegevens gebruiken wij een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit systeem voldoet aan alle eisen die nodig zijn voor de privacywetgeving. Tevens zorgt het voor een snelle afhandeling van de administratie waardoor er zo min mogelijk contact met cliënten verloren gaat.

Sociale kaart

Om zo optimaal en zo snel mogelijk te kunnen handelen hebben wij een sociale kaart gecreëerd. Hierdoor zijn veel contacten gelegd met betrouwbare bewindvoerders voor het oplossen van schuldenproblematiek.

Ook is er snel contact mogelijk met advocaten op het gebied van strafrecht, arbeidsrecht en civiel recht om juridische problemen op te lossen. Verder weten wij door veel ervaring snel de wegen richting psychologen en psychiaters te vinden.

Wij hebben ook veel contact gehad met verschillende gemeentes en hebben hierdoor een goed beeld van het zorgaanbod in Limburg. Voor eventuele dagbesteding, of activiteiten die meer structuur kunnen bieden, hebben wij genoeg contacten vanuit oude werkgevers. Dit alles zorgt voor een snelle handeling op alle leefgebieden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u in contact komen met Rob Gorissen? Twijfel dan niet en neem geheel vrijblijvend contact op. We horen graag van u en maken tijd wanneer dat nodig is.